پست های ارسال شده در آدر سال 1381

جريانهاي پشت پرده تعيين ميكنند چه كتابها و نويسندگاني بايد مطرح شوند

محمدرضا سرشار، عضو شوراي سردبيري ماهنامه «ادبيات داستاني» در مورد انتخاب آثار و نحوه نقد آنها گفته است: «در اين ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

بازتاب انتشار ديوان پروين اعتصامي در مطبوعات عربي

انتشارديوان شعرهاي پروين اعتصامي، به زبان عربي، با استقبال فرهنگيان و ادب دوستان عرب روبهرو شده است. روزنامه كويتي «السياسه» ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 8 بازدید

آثارم را بدون اجازه مي دزدند، به اعتراضم محل هم نمي گذارند!

محمدرضا بايرامي، نويسنده، به برداشت هاي بدون اجازه از آثارش اعتراض كرده است. او گفته است: «برداشتهاي سينمايي، راديويي و ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 6 بازدید